Neuhaus

Musica da violina

NEUHAUS secloma il niev project da solist dil violinist Yves Neuhaus (The Amber Unit, Mistral). NEUHAUS selai fascinar dils loops en directa e celebrescha ils ritmus che serepetan e surposteschan cuntinuadamein.