Duo da jazz Liv Toldo

Musica

Il timbre cauld e la vusch incumparabla da Liv Toldo vegnan accumpignai d’in spectrum sonor stilistic unic dil pianist versau Pirmin Schädler.
Lur musica cumbinescha tonalitads da soul cun nianzas dil blues ed ina féffa classica. Tuns commuentonts dil clavazin dattan plaz alla cantadura per inspiraziuns e creativitad cantica adina puspei nova.
Liv Toldo e Pirmin Schädler presentan lur tscherna da canzuns persunala ord il Great American Songbook e sunan tocs da blues e swing sco era balladas da jazz cun stil.
Ed els procuran cun garanzia per in ambient unic.
livtoldo.com