segment da preci CHF 40.- tochen 80.-
Restaurant VISTA

Sagogn

Restaurant VISTA
Via Vitg Dadens
7152 Sagogn
www.restaurant-vista.ch

reservaziun:
081 921 34 34
kontakt@restaurant-vista.ch

Spisa el segment da preci, senza bubrondas
CHF 40.- tochen 80.-