Fatima Dunn

cantautura cun cello

Fatima Dunn, la cellista e cantautura cun ragischs irlandesas, daventa sin tribuna per aschidadir in orchester d’ina dunna. Cun siu cello, sia vusch ed ina staziun da loops mischeida ella altezias da tuns, stresas da musica e melodias a canzuns sfericas e poeticas. Las representaziuns da Fatima Dunn sco “One Woman Orchestra” fascineschan e surprendan cun lur naturalezia e la cumbinaziun nunusitada da cello, vusch e staziun da loops.